Бухгалтерські та Юридичні послуги

ми цінуємо час та інтереси своїх клієнтів

Телефон

067 445 71 81

Згідно законодавству більшість видів підприємницької діяльності підлягає ліцензуванню. Ліцензія – це документ встановленого зразка, яким дозволяється проведення господарської діяльності певного виду на протязі визначеного часу та за умов дотримання вимог. Суб`єкт господарювання, який отримав ліцензію, називається ліцензіатом та зобов`язується виконувати встановлені у ліцензії організаційні, кваліфікаційні та спеціальні вимоги до певного виду господарської діяльності. Законом передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність за здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії. Ліцензія анулюється, якщо її передати іншій юридичній особі або фізичній особі – підприємцю.

 

Порядок та процедура отримання ліцензії характеризується багатьма спеціальними вимогами та врегульована  різними нормативно-правовими актами. Оформлення ліцензії, плата за її видачу, відносини з органами ліцензування та контроль за дотриманням умов ліцензії вимагають  обізнаності в цих питаннях та досвіду. Наші фахівці нададуть Вам комплексну та вичерпну допомогу в отриманні ліцензій на :

 

 • Право ведення роздрібної  торгівлі  алкогольними та тютюновими виробами
 • Будівельну діяльність
 • Здійснення туроператорської  (турагентської) діяльності

Комплекс наших  послуг ліцензування передбачає:

 • Надання консультації з питань порядку, процедури  та вимог до отримання ліцензії
 • Надання переліку необхідних від Вас документів для початку співпраці
 • Підготовку  та подання  пакету документів до органів ліцензування
 • Представництво інтересів в органах ліцензування
 • Отримання ліцензії
 • Юридичний супровід Вашої подальшої діяльності, включаючи надання інформації щодо змін у законодавстві щодо ліцензування

При оформленні ліцензії на будівельну діяльність ми  також додатково забезпечуємо:

 • Подання пакету документів в експертну установу та ДержАрхбудінспекцію
 •  Представництво інтересів в органах ліцензування та при проведенні експертизи на відповідність вимогам ліцензії, на засіданні комісії держАрхБудІнспекції

Ліцензія на будівельну діяльність

Обов`язковому ліцензуванню на створення на території України об`єктів архітектури підлягають такі роботи:

 • дослідницькі
 • вишукувальні
 • архітектурно-проектні
 • будівельно-монтажні
 • інжинірингові
 • монтаж інженерних мереж
 • будівництво транспортних споруд тощо

Юридична особа або ФОП для отримання ліцензії на будівельну діяльність  повинні  відповідно до вимог мати:

Організаційні вимоги:

 • створену  організаційно – функціональну структуру
 • штат кваліфікованих працівників
 • наявність фондів  необхідної нормативної документації та державних й міжнародних стандартів
 • відповідна до Гостів систему якості продукції та робіт

Технологічні вимоги:

 • організація системи охорони праці
 • правила дотримання техніки безпеки

Кваліфікаційні вимоги:

 • наявність профільної освіти та стажу роботи  у керівників та працівників

Ліцензія на здійснення туроператорської діяльності

Оформлення ліцензії на здійснення тур операторської діяльності  надає право юридичним особам та ФОП в назві використовувати  «Туристичний оператор». Метою ліцензування туроператорської діяльності є створення однакових можливостей для всіх гравців на ринку турпослуг та захист прав й забезпечення інтересів громадян, захист природного довкілля, покращення рівня  надання турпослуг.

Ліцензування туроператорської діяльності висуває ряд вимог до фірм, що бажають здійснювати таку діяльність, а саме:

 • Наявність відповідної  освіти та стажу роботи у керівників та працівників компанії та їх філій
 • Надання підтвердження фінансового забезпечення  для компенсації своєї матеріальної відповідальності за збитками перед туристами (банківська гарантія тощо)
 • обов’язково страхування туристів
 • наявність  власного приміщення  чи в оренді,  обладнаного на вході вивіскою

Ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами

Основними вимогами для отримання ліцензії є наявність для торгівлі алкогольними та тютюновими виробами торгівельної площі не менш, ніж 20 кв. м та касового апарату.

Ліцензія на роздрібну торгівлю алкоголем та тютюном має  певні особливості, а саме:

 • строк дії ліцензії – 1 рік
 • ліцензія сплачується щоквартально
 • ліцензуванню підлягає місце торгівлі, а не сама торгівля
 • ліцензію обов’язково треба зареєструвати в державній податковій службі